Studentka svede učitele, pak se k nim přidá i spolužák