Studentka svede spolužáka ve studovně

Studentka začne ve studovně provokovat svého spolužáka, který ji tam později přetáhne