podvádí svého přítele

neodolala a poskytla mu svoji lasturku