Doktor musel svým ocasem zklidnit šílenou pacientku