Turista opíchá bulharskou tanečnici

Potkal ji v jednom nočním podniku, kde tancovala na baru. Hned si padli do oka a tak to skončilo opícháním bulharské tanečnice